fbpx

החשיבות הרבה במועד העלאת טענות בדיוני המס

ישנם מקרים בהם בדיוני השומות הנערכים במשרדי רשות המיסים הצדדים לא מגיעים להסכמות והדיונים עולים על שרטון. בדרך-כלל, במצב דברים כאמור רשות המיסים מוציאה לנישום צווים. הנישום מצידו, לאחר...

קרא עוד

היתכן כי מכר מקרקעין במישור הפרטי יחשב כפעילות עסקית ?

אדם פרטי, חברה, עמותה המוכרים מקרקעין בישראל מחויבים במס שבח בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – "החוק" או "חוק מיסוי מקרקעין"). ראוי לציין, כי...

קרא עוד

מה דין חוזה מכר מקרקעין ללא התייחסות למע”מ

מכר של "זכות במקרקעין" המצויה בישראל כאשר אין מדובר על מכר הנעשה ע"י קבלן או "עוסק במקרקעין" , בד"כ, יחויב במס בהתאם להוראות המצויות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החו...

קרא עוד

איך מחושב השבח – שווי שוק או התמורה שנקבעה ? ומה לגבי פחת שלא נדרש ?

עסקאות מכירת זכויות במקרקעין נעשות חדשות לבקרים – המוכרים והקונים מסכימים על התמורה, מסכמים את שלל התנאים והנה נרקמה לה עסקה. ואולם, יש לדעת, ליידע ולקחת בחשבון, כי חוזה המכר אינו חזות ...

קרא עוד

קונים/מוכרים ני”ע בבורסה ? – יתכן ותחויבו (גם) במע”מ

תופעה ידועה ונפוצה היא, כי רבים ממשקי הבית בישראל משקיעים חלק מכספי החסכונות שלהם במסחר בני"ע בבורסה (בישראל, או מחוצה לה) באופן עצמאי. כאמור, מדובר בתופעה מקובלת, כאשר כיום הנגישות והזמ...

קרא עוד

כיצד עוסק הרוכש ומוכר דירת מגורים יכול ליהנות מחסכון במע”מ ?

גופים הפועלים בתחום המקרקעין ואשר מסווגים כ"עוסקים" מחוייבים במס ערך מוסף בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") בעת שמבצעים עסקאות במקרקעין. אם וכאשר העסקאות נע...

קרא עוד

היתכן ומע”מ תשומות לא יותר בניכוי ?!

הוראות סעיף 41 לחוק מס ערף מוסף (להלן: "החוק") קובעות, כי: "אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס." מכאן ניתן ללמוד, כי במקרה לדוגמא שבו עסקינן בעסקה שא...

קרא עוד

מעוניין לקבל למייל עדכונים על מאמרים חדשים ועדכונים חמים ?

הזן כתובת מייל ואנו נדאג לשלוח לך