fbpx

החשיבות הרבה במועד העלאת טענות בדיוני המס

ישנם מקרים בהם בדיוני השומות הנערכים במשרדי רשות המיסים הצדדים לא מגיעים להסכמות והדיונים עולים על שרטון. בדרך-כלל, במצב דברים כאמור רשות המיסים מוציאה לנישום צווים. הנישום מצידו, לאחר...

קרא עוד

קבלנים ויזמים – יכולים לחסוך (והרבה) בתשלומי המיסים !

קבלנים ויזמים הבונים דירות למגורים לא תמיד מודעים לאפשרויות העומדות בפניהם לחסוך בתשלומי המיסים. במצב שכזה שומה עלינו, כעו"ד המסייעים להם, ליידעם בהטבות המס המוענקות להם במסגרת החוק, ו...

קרא עוד

כיצד מדווחים על עסקת מכר שהתמורה תשולם בעתיד ?

לא אחת אנו נחשפים לעסקאות של מכירת זכויות בתאגיד (להלן: "העסקאות") כאשר בהסכם נקבע כי הוא יכנס לתוקפו רק בהתקיימו של תנאי מתלה, ואילו בהסכמים אחרים אנו עדים לכך כי הצדדים קבעו שח...

קרא עוד

פיצוי בגין “עגמת נפש” – מה דינו לצרכי מס ?

ישנם מקרים בהם יחסי העבודה מסתיימים בצורה לא נאותה, ולעיתים העובד פונה להליכים משפטיים כנגד מעסיקו לשעבר. בד"כ הליכים אלו מתנהלים בבית הדין לעבודה. בית הדין לעבודה דן בסוגיה ופוסק את פס...

קרא עוד

ניתן עדיין לחסוך במס הכנסה לפני תום השנה !

לאור פניות רבות של חברות וחברים, ראיתי לנכון להזכיר לכם שוב, כי בימים האחרונים של שנת 2018 ניתן עדיין לעשות מספר פעולות פשוטות העשויות להניב חסכון גדול בתשלומי מס ההכנסה. לאחר שכל ימות הש...

קרא עוד

חברה ובעל המניות העלימו הכנסות – מי חייב במס וכיצד יחושב ?

בדיוק בסוגיות אלו ניתנה הכרעה בשבוע שעבר (בתאריך 6/8/18) על יד בית המשפט בערעורם של חב' עד אל אחזקות בע"מ ואח' נ' פ"ש גוש-דן (ע"מ 1038/07) (להלן: "פרשת עד אל"), וראוי לשים לב לקביעות של בית המ...

קרא עוד

מס יציאה – חידוש מהפכני בדרך חישובו

אנו נמצאים בפתחה של תקופת סיום שנת הלימודים, הן של התלמידים והן של הסטודנטים, ויציאתם לחופשת הקיץ. תקופה זו מנוצלת ע"י אנשים לביצוע מעבר של מקום מגורים. יש המעתיקים מקום מגוריהם אך נותרי...

קרא עוד

איך מחושב השבח – שווי שוק או התמורה שנקבעה ? ומה לגבי פחת שלא נדרש ?

עסקאות מכירת זכויות במקרקעין נעשות חדשות לבקרים – המוכרים והקונים מסכימים על התמורה, מסכמים את שלל התנאים והנה נרקמה לה עסקה. ואולם, יש לדעת, ליידע ולקחת בחשבון, כי חוזה המכר אינו חזות ...

קרא עוד

פסיקה מהפכנית – תשלומי חכירה – אינם כוללים תשלומי ריבית החייבים במס

ישנן עסקאות מקרקעין רבות בהן בעל המקרקעין אינו מוכר את זכויות בהן ואולם מאפשר לצד השני לעשות שימוש במקרקעין שנים רבות, הכוונה לעסקאות חכירה במקרקעין. כיוון שמדובר בשימוש הנעשה לאורך ש...

קרא עוד

הליך גירושין מבחינת היבטי המיסים

אנו מצויים במצב נתון ובו ישנו אחוז גבוה של זוגות נשואים אשר בוחרים להתגרש. מבלי לחוות דעה – זו העובדה. מעבר לכל ההליכים שבני הזוג עוברים במהלך הליך הגירושין, מתווסף גם ההליך של "חלוקת הר...

קרא עוד

מעוניין לקבל למייל עדכונים על מאמרים חדשים ועדכונים חמים ?

הזן כתובת מייל ואנו נדאג לשלוח לך