fbpx

פקודת מס הכנסה הינה פקודה מורכבת ומאתגרת,

היא בנויה ממספר חלקים, החל מהגדרות המושגים,

עבור דרך הטלת המס והדרך לחישוב המס.

 

ישנה חשיבות רבה לאבחן את סוג ההכנסה,

על-פי אבחנה זו ניתן לקבוע הן את שיעורי המס,
צורת הדיווח, מועד הדיווח,

והן את האפשרויות לקיזוזי הפסדים.

 

משרדנו עוסק בין היתר בהיבטים הבאים:

 

1 – מסייע בהגשת דוחות מס הכנסה ל – שכירים, עצמאים וחברות.

2 – מיצג נישומים בדיוני שומות – שלב ראשון, הגשת ההשגה ו- שלב שני.

3 –  מגיש ערעור לבית המשפט לגבי צווים שהוצאו ע”י מס הכנסה.

4 – מיעץ לגבי “תכנוני מס”.

5 – מספק חוות דעת מקצועיות לגבי סוגיות ייחודיות.

6 – משמש כ”מומחה” מטעם בית המשפט.

7 – מיעץ ומטפל בהשגת החלטות מיקדמיות (פרה-רולינג).

8 – מיעץ ומבצע מעבר של עצמאי מ”יחיד” ל- “חברה”.

עבור לקרוא את המאמרים שלי בנושא מס הכנסה