הרצאה שנשאתי מול משקיעים, ועסקה במכלול ההיבטים של ההשקעה בנדל”ן:
התיקונים בענין “מס רכישה”, מסלולי הפטור והמס המוטב בגין הכנסות שכ”ד (כולל דוגמאות)
ושינויים שחלו ב- פטור ממס שבח.