fbpx
יוסי קורן, עו"ד (רו״ח) - מתמחה בדיני מיסים

מומחה בדיני המס: מס הכנסה, מע"מ, מס-שבח ומיסוי בינלאומי. עוסק בליווי מקצועי של בעלי עסקים, חברות, חברות ציבוריות, חברות עירוניות, חברות בינלאומיות. מיעץ מהי דרך ההתאגדות הנכונה בהקמה ו/או בהרחבת העסק, מיעץ ומיצג משקיעים, מיצג נישומים אל מול רשות המיסים (מס הכנסה, מס שבח ומע"מ), מיעץ בהשגת אישורים מקדמיים מרשות המסים, מעניק חוות דעת מקצועיות, מיצג נישומים בבתי משפט.

%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%94 %d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%94

מס הכנסה

פקודת מס הכנסה הינה פקודה מורכבת ומאתגרת, היא בנויה ממספר חלקים, החל מהגדרות המושגים, עבור דרך הטלת המס והדרך לחישוב המס...

קרא עוד
%d7%9e%d7%a2%d7%9e %d7%9e%d7%a2%d7%9e

מע"מ

חוק מע"מ מחייב במס (בין היתר): מוכר נכס ומעניק שירות. ואולם, ישנם מקרים בהם מוענק פטור ממע"מ, מקרים אחרים מחוייבים במעמ אפס...

קרא עוד
%d7%9e%d7%a1-%d7%a9%d7%91%d7%97 %d7%9e%d7%a1-%d7%a9%d7%91%d7%97

מס שבח

חוק מיסוי מקרקעין ו- מס רכישה עברו בשנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת, התיקונים התכופים מביאים למצב בו נדרשת מיומנות ומקצועיות...

קרא עוד
%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99 %d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99

מיסוי בינלאומי

בשנים האחרונות העולם הפך לכפר גלובאלי, לאור זאת העיסוק במיסוי בינלאומי הפך לנדבך חשוב בכלכלה המודרנית. חברות ישראליות מצד אחד, תושבי ישראל יוצאים לעבוד בחו"ל...

קרא עוד

חדשות רצות

אירועים קרובים

קטלוג מאמרים

הרצאתי בנושא: אופן מיסוי הכנסות שכ”ד בארץ ובחו”ל

הסבר ודוגמאות על 3 מסלולי מיסוי שכ"ד בישראל ואפשרויות לשילוב ביניהם. הסבר ודוגמאות על מיסוי שכ"ד בחו"ל - החזקה כ- יחיד, L.L.C, זיכויים ועו...

הרצאה שנשאתי: עדכונים וסוגיות במיסוי מקרקעין

הרצאה שנשאתי מול משקיעים, ועסקה במכלול ההיבטים של ההשקעה בנדל"ן: התיקונים בענין "מס רכישה", מסלולי הפטור והמס המוטב בגין הכנסות שכ"ד (כולל דוגמאו...

חבויות מס הרכישה ומס השבח בעת החלפת דירה שנרכשה מקבלן

כידוע, המציאות מזמנת לנו מיני מצבים, שחוקים בכלל וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963  (להלן: "החוק" או "חוק מיסוי מקרקעין"), ...

הבחירות – מיטיבות עם בעלי הקרקעות

כידוע, בעלי קרקעות פרטיים המעוניינים למוכרן מחוייבים במס שבח, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963. שיעורי מס השבח הינם בהתאם ל...